Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 173. Reaalservituudi tekkimine

(1) Reaalservituudi seadmiseks vajalik asjaõigusleping peab olema notariaalselt tõestatud.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(2) (Kehtetu – RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(3) (Kehtetu – RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(4) Hoonestusõiguse või kasutusvaldusega koormatud kinnisasja võib omanik reaalservituudiga koormata ainult hoonestaja või kasutusvaldaja nõusolekul.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(5) Reaalservituut ei teki igamisega.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid