Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 25. Kande parandamine pärast allakirjutamist

Kui kommertspandiregistri kanne ei vasta kandemäärusele ja kande ebaõigsus ilmneb pärast sellele allakirjutamist, teeb registripidaja kohe registrisse vastava märke ja teatab parandusettepanekust puudutatud isikutele, kellel on registripidaja poolt määratud tähtaja jooksul õigus esitada vastuväiteid. Tähtaja möödumisel otsustab kohtunik kande parandamise.

(RK s 15.06.2005 jõust. 01.01.2006 – RT I 2005, 39, 308)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid