Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 15. Kommertspandiregister

(1) Kommertspandiregistrile kohaldatakse äriseadustikus äriregistri kohta sätestatut käesolevas seaduses ettenähtud erisustega.

(RK s 06.12.2006 jõust. 01.01.2007 – RT I 2006, 61, 456)

(2) Äriseadustiku § 53 lõikeid 4–6 ei kohaldata.

(RK s 06.12.2006 jõust. 01.01.2007 – RT I 2006, 61, 456)

(3) Pandipidajale kohaldatakse äriseadustiku § 62 lõiget 7.

(RK s 06.12.2006 jõust. 01.01.2007 – RT I 2006, 61, 456)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid