Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 293. Müügist teatamine

(1) Pandipidaja on kohustatud pantijale panditud asja müügist teatama üks kuu ette. Ette teatada võib pärast müügiõiguse tekkimist.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatamisest võib loobuda, kui teatada pole võimalik. Sellisel juhul ei tohi panditud asja müüa enne ühe kuu möödumist müügiõiguse tekkimisest.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtajast võib kõrvale kalduda, kui pandiese on riknemisohus ja müümisega viivitades asja väärtus ilmselt väheneks või asi häviks.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid