Asjaoigusseadus II

Ava otsing

1. jagu. HÜPOTEEK


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 1. jaotis. Mõiste, tekkimine ja lõppemine
   1. § 325. Hüpoteegi mõiste
   2. § 326. Hüpoteegi seadmise kokkuleppe vorm
   3. § 327. Hüpoteegi kanne
   4. § 328. Algne omanikuhüpoteek
   5. § 329. Hüpoteegipidaja loobumine hüpoteegist
   6. § 330. Hüpoteegi lõpetamine
   7. § 331. Hüpoteegi lõpetamine omaniku nõudel
   8. § 332. Omanikuhüpoteegi kustutamine hüpoteegipidaja nõudel
  2. 2. jaotis. Sisu.
   1. 1. alljaotis. Üldsätted
    1. § 333. Koormatud kinnisasja omaniku õigused
    2. § 334. Hüpoteegipidaja õigused kinnisasja väärtuse vähenemise ärahoidmiseks
    3. § 335. Hüpoteegipidaja õigused kinnisasja väärtuse vähenemisel
    4. § 336. Päraldiste väärtuse vähendamine
    5. § 337. Koormatud kinnisasja käsutamine
    6. § 338. Hüpoteegi käsutamine
    7. § 3381. Hüpoteegi pantimine
    8. § 339. (Kehtetu)
   2. 2. alljaotis. Järjekoht
    1. § 340. (Kehtetu)
    2. § 341. (Kehtetu)
   3. 3. alljaotis. Hüpoteegi ulatus
    1. § 342. (Kehtetu)
    2. § 343. Hüpoteegi ulatus kinnisasjale
    3. § 344. Hüpoteegi ulatus rendi- ja üürinõudele
    4. § 345. Hüpoteegi ulatus kindlustushüvitisele
   4. 4. alljaotis. Nõuete rahuldamine
    1. § 346. Nõuete ulatus
    2. § 347. (Kehtetu)
    3. § 348. (Kehtetu)
    4. § 349. Hüpoteegi üleminek omanikule
    5. § 350. (Kehtetu)
    6. § 351. Kinnisasja omaniku vastuväited
    7. § 352. Sundtäitmine
    8. § 353. Hüpoteegipidajate nõuete rahuldamise järjekord
    9. § 354. Omanikuhüpoteegi iseärasused sundtäitmisel
   5. 5. alljaotis. Hüpoteegi jagamine ja ühendamine
    1. § 355. Osahüpoteek
    2. § 356. Hüpoteegiga koormatud kinnisasja jagamine
    3. § 357. (Kehtetu)
    4. § 358. Hüpoteegi üleviimine
   6. 6. alljaotis. Ühishüpoteek
    1. § 359. Ühishüpoteegi mõiste
    2. § 360. Ühishüpoteegiga tagatud nõude rahuldamine
    3. § 361. Nõude rahuldamine ühe kinnisasja omaniku poolt
    4. § 362. Omaniku ühishüpoteek