Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 14. Kommertspandiregistrisse kantavad andmed

Kommertspandiregistrisse kantakse:

1) ettevõtja ärinimi ja isiku- või registrikood;

(RK s 06.12.2006 jõust. 01.01.2007 – RT I 2006, 61, 456)

2) kande tegemise kuupäev;

3) kommertspandi rahaline suurus (pandisumma) eurodes ning mitmele pandipidajale ühiselt kuuluva kommertspandi korral ka neile kuuluvad murdosad;

(RK s 05.06.97 nr. 353 jõust. 10.07.97 – RT I 1997, 48, 774;

RK s 22.04.2010 jõust. 01.01.2011 – RT I 2010, 22, 108)

4) kommertspandi järjekoht;

5) pandipidaja nimi ja isiku- või registrikood;

(RK s 21.11.2007 jõust. 28.12.2007 – RT I 2007, 67, 413)

6) kannete muutmine ja kustutamine;

7) muud seaduses sätestatud andmed.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid