Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 18. Kommertspandi lõppemine

(1) Kommertspant lõpeb registrist kustutamisega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(2) Kommertspant kustutatakse registrist pantija avalduse põhjal, millele on lisatud pandipidaja notariaalselt kinnitatud nõusolek, või pandipidaja avalduse põhjal.

(RK s 26.01.2006 jõust. 04.02.2006 – RT I 2006, 7, 42)

(3) Ettevõtja kustutamisel äriregistrist peab kommertspandi kustutama. Ettevõtjat ei või äriregistrist kustutada enne kommertspandi kustutamist.

(4) Kui kommertspant lõpeb vastavalt seadusele enne registrist kustutamist, peab selle registrist kustutama registripidaja.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid