Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 286. Käsipandi lõppemise muud alused

Käsipant lõpeb kui:

1) pandipidajaks ja panditud asja omanikuks saab üks ja sama isik, välja arvatud juhul, kui omanikul on õigustatud huvi pandiõiguse edasikestmise suhtes;

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

2) panditud asi on pandipidaja valdusest välja läinud ja ta ei saa asja tagasi nõuda;

3) pandipidaja tagastab pantijale panditud asja või teatab talle pandist loobumisest;

4) käesoleva seaduse § 281 1. lõikes nimetatud kolmas isik tagastab panditud asja pantijale.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid