Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 6. Koormatud vara üleminek

(1) (Kehtetu – RK s 15.06.2005 jõust. 01.01.2006 – RT I 2005, 39, 308)

(2) Kommertspandiga koormatud vara, mis moodustab ettevõtte või käitise, üleminekul jääb kommertspant sellele püsima.

(RK s 05.06.2002 jõust. 01.07.2002 – RT I 2002, 53, 336)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid