Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 352. Sundtäitmine

(1) Kui hüpoteegiga tagatud nõuet ei täideta, on hüpoteegipidajal õigus nõuda sundtäitmist täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(RK s 15.06.2005 jõust. 01.01.2006 – RT I 2005, 39, 308)

(2) Enne hüpoteegiga tagatud nõude sissenõutavaks muutmist sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt hüpoteegipidaja omandab hüpoteegiga koormatud kinnisasja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks, on tühine.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(3) (Kehtetu – RK s 15.06.2005 jõust. 01.01.2006 – RT I 2005, 39, 308)

(4) (Kehtetu – RK s 15.06.2005 jõust. 01.01.2006 – RT I 2005, 39, 308)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid