Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 212. Kasutusvalduse lõpetamine

(1) Kasutusvalduse võib lõpetada kasutusvaldaja ja omaniku kokkuleppel.

(11) Kasutusvaldajal on õigus nõuda kasutusvalduse lõpetamist tingimusel, et ta hüvitab kinnisasja omanikule kasutusvalduse lõppemise tõttu tekkiva kahju. Kasutusvaldaja peab kasutusvalduse lõpetamise soovist teatama kinnisasja omanikule kuus kuud ette.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(2) Kinnisasja omanik võib nõuda kasutusvalduse lõpetamist, kui:

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

1) kasutusvaldus on kaotanud kasutusvaldaja jaoks igasuguse tähtsuse;

2) tema kahju on oluliselt suurem kasutusvaldaja kasust;

3) kasutusvaldaja ei anna kinnisasja omanikule tagatist (§ 224).

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(3) Käesoleva paragrahvi 1.–2. lõikes nimetatud juhtudel kohaldatakse vastavaid reaalservituudi lõpetamise sätteid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid