Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 4. Kommertspandi seadmine

(1) Kommertspandi seadmiseks sõlmib ettevõtja (pantija) pandipidajaga kommertspandilepingu. Kommertspandilepingus peab olema märgitud:

1) pantija ärinimi ja registrikood;

2) pandipidaja nimi ja isiku- või registrikood;

3) pandisumma;

4) muud seaduses sätestatud andmed.

(RK s 05.06.97 nr. 353 jõust. 10.07.97 – RT I 1997, 48, 774)

(2) Kommertspandileping peab olema notariaalselt tõestatud.

(3) Kommertspant tekib avalduse alusel vastava kande tegemisest kommertspandiregistrisse.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid