Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 2441. Hoonestusõiguse omanikule langemine

(1) Kui hoonestaja ei ole hoonestusõiguse seadmisel kokkulepitud tähtaja jooksul nõutavat ehitist püstitanud või kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi, on kinnisasja omanikul õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks (omanikule langemine).

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(2) Omaniku õigust nõuda hoonestusõiguse kandmist enda nimele ei või lahutada kinnis-asjast.

(RK s 17.02.99 jõust. 01.04.99 – RT I 1999, 27, 380)

(21) Omanik võib hoonestusõiguse enda nimele kandmise asemel nõuda hoonestusõiguse üleandmist tema poolt nimetatud isikule.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud nõue aegub kuue kuu möödumisel hetkest, mil kinnisasja omanik saab teada vastava eelduse olemasolust, kuid mitte hiljem kui kahe aasta möödumisel nõude tekkimisest.

(RK s 17.02.99 jõust. 01.04.99 – RT I 1999, 27, 380)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid