Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 17. Kande õiguslik tähendus

(1) Kommertspandiregistri kanne jõustub kande allakirjutamisest.

(RK s 14.11.2001 jõust. 01.02.2002 – RT I 2001, 93, 565)

(2) Kanne kehtib kolmanda isiku suhtes õigena, välja arvatud siis, kui kolmas isik teadis või pidi teadma, et kanne ei ole õige.

(3) Kui registrisse kandmisele kuuluvaid asjaolusid ei ole registrisse kantud, on neil asjaoludel kolmanda isiku suhtes õiguslik tähendus üksnes juhul, kui kolmas isik neist teadis või pidi teadma.

(4) (Kehtetu – RK s 10.12.2008 jõust. 01.01.2009 – RT I 2008, 59, 330)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid