Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 2551. Kokkulepped

Hoonestusõiguse sisu hulka kuuluvad ka omaniku ja hoonestaja kokkulepped:

1) ehitise püstitamise, korrashoiu ja kasutamise kohta;

(RK s 17.02.99 jõust. 01.04.99 – RT I 1999, 27, 380)

2) ehitise kindlustamise ja ülesehitamise kohta selle hävimisel;

(RK s 17.02.99 jõust. 01.04.99 – RT I 1999, 27, 380)

3) hoonestaja kohustuse kohta maksta leppetrahvi;

(RK s 17.02.99 jõust. 01.04.99 – RT I 1999, 27, 380)

4) hoonestaja kohustuse kohta kanda vastava eelduse tekkimisel hoonestusõigus üle omanikule;

(RK s 17.02.99 jõust. 01.04.99 – RT I 1999, 27, 380)

5) hoonestusõiguse lõppemisel või hoonestusõiguse omanikule langemisel hoonestajale ehitise eest makstava hüvitise kohta.

(RK s 17.02.99 jõust. 01.04.99 – RT I 1999, 27, 380)

6) avalik-õiguslike ja eraõiguslike koormatiste kandmise ja maksude tasumise kohta;

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

7) hoonestajale hoonestusõiguse uuendamiseks pärast selle lõppemist eesõiguse andmise kohta;

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

8) kinnisasja omaniku kohustuse kohta müüa kinnisasi selle igakordsele hoonestajale.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid