Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 338. Hüpoteegi käsutamine

(1) (Kehtetu – RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(2) Hüpoteegi üleandmiseks on nõutavad hüpoteegipidaja ja hüpoteegi omandaja notariaalselt kinnitatud kokkulepe ning kande tegemine kinnistusraamatusse.

(RK s 14.11.2001 jõust. 01.02.2002 – RT I 2001, 93, 565; RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(3) Hüpoteek panditakse tervikuna. Pantimise kohta kantakse kinnistusraamatusse pandipidaja kohta vastav märkus.

(RK s 17.02.99 jõust. 01.04.99 – RT I 1999, 27, 380)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid