Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 2442. Hüvitis hoonestusõiguse eest

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(1) Hoonestusõiguse langemisel omanikule peab omanik tasuma hoonestajale hüvitise. Hoonestusõiguse sisuks võib olla kokkulepe hüvitise suuruse ja maksmise viisi, samuti hüvitise välistamise kohta. Kui hüvitise suurus ei ole kokku lepitud, loetakse selleks hoonestusõiguse harilik väärtus.

(RK s 17.02.99 jõust. 01.04.99 – RT I 1999, 27, 380;

RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(2) Kui hoonestusõigus on seatud elamu püstitamiseks, ei või kokku leppida väiksema hüvitise maksmises kui kaks kolmandikku hoonestusõiguse harilikust väärtusest.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid